VOLLEY LEAGUE WOMEN


best server (serve ace / sets)
Page size
#0
NIKOLOVA Merelin 0.62(25/40)
#0
#0
#0
NIZETICH Yamila 0.42(36/85)
#0
PAPAFOTIOU Athina 0.41(41/100)
#0
TONTAI Aristea 0.39(35/90)
#0
#0
CUDWORTH Alli 0.38(31/82)
#0
MERCADO Erica 0.37(34/92)
10°#0
FIJOK Lorena 0.36(31/87)