Volley League Women

14 January 2023 - 18:30 

Zirinio Athens

MICHAILOGLOU Kyriakos - GEORGIADIS Stylianos

ZAON
0
VS
3
ILISIAKOS

7/25 10/25 10/25

14 January 2023 - 18:30 

Athens

MICHAILOGLOU K. - GEORGIADIS S.

0
ZAON

7/25

10/25

10/25

3
ILISIAKOS

Match Statistics

ZAON 

(Coach: AMAXOPOULOS Stefanos)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

KALIAKOUDA Nena

4

4

4

1

1

-4

1

3

2

1

-

-

.

.

-

.

12

2

1

-

0%

-

-

-

3

GEORGOULIA Chrisanthi

*

*

*

-

-

-1

-

1

1

-

1

-

0%

0%

1

0%

6

-

-

-

0%

-

-

-

5

TSIAKOU Mariana

2

*

*

-

-

-7

-

2

1

-

11

2

27%

9%

11

27%

10

4

-

-

0%

-

-

-

6

PIKOULI Evita (L)

*

*

*

-

-

-2

-

-

-

-

24

2

38%

25%

24

38%

-

-

-

-

.

-

-

-

10

KOUMPOUNI Maria-Eirini

6

6

6

3

2

2

3

5

1

2

-

-

.

.

-

.

1

-

-

1

100%

1

-

-

13

ALYSANDRATOU Thomais

*

2

2

3

-

-2

3

3

2

-

18

2

33%

22%

18

33%

12

1

-

3

25%

3

-

-

15

KONSOLAKI Eleftheria

3

3

3

1

-

-2

1

4

1

-

1

1

0%

0%

1

0%

7

1

-

1

14%

1

-

-

17

EVANGELOU Marina

1

1

1

1

1

1

1

6

-

1

-

-

.

.

-

.

1

-

-

-

0%

-

-

-

18

RENTOUMI Katerina

5

5

5

5

-

1

5

3

1

-

16

-

19%

6%

16

19%

24

3

-

5

21%

5

-

-

19

RAFTOPOULOU Fotoula

*

-

-

-1

-

1

1

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

20

SPETSERI Valia

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

TOTALS

14

4

-15

14

28

10

4

71

7

30%

17%

71

30%

73

11

1

10

14%

10

-

-

ILISIAKOS 

(Coach: KISS Katalin)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

GAROFALAKI Evangelia

*

*

*

1

1

1

1

13

-

1

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

2

BROOKS Agapi

*

1

1

12

9

7

12

12

1

1

6

2

17%

17%

6

17%

21

2

-

11

52%

11

-

-

3

SAMPATI Ifigeneia (L)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

5

KASDOVASILI Ioanna

5

5

5

5

3

5

5

10

-

1

-

-

.

.

-

.

6

-

-

4

67%

4

-

-

6

PENE Mojca

1

-

-

-

-

5

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

7

ZIGKA Maria-Melina

2

2

2

8

7

5

8

17

2

3

-

-

.

.

-

.

7

1

-

4

57%

4

1

1

8

KYRIAKOU MARIA

*

*

-

-

-

-

4

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

9

BENDA Gabrielle

6

6

6

-

-

-

-

1

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

10

BORHANI-ESFAHANI Maedeh

3

3

5

5

5

5

2

-

-

-

-

.

.

-

.

5

-

-

5

100%

5

-

-

11

VOULGARAKI Foteini (L)

*

*

*

-

-

-2

-

-

-

-

10

2

80%

60%

10

80%

-

-

-

-

.

-

-

-

13

RADOVIC Milica

4

4

4

12

9

9

12

8

-

1

2

-

100%

50%

2

100%

20

3

-

11

55%

11

-

-

16

BAXIVANAKI Stamatia-Sofia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

18

FILIPPAKI Myrto

*

*

3

4

4

4

4

2

-

-

-

-

.

.

-

.

9

-

-

4

44%

4

-

-

20

OSMANI ELISAVET

*

1

1

1

1

-

-

-

-

-

.

.

-

.

1

-

-

1

100%

1

-

-

TOTALS

48

39

35

48

74

3

7

18

4

61%

44%

18

61%

69

6

-

40

58%

40

1

1

SET 1

ZAON 

(Coach: AMAXOPOULOS Stefanos)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

KALIAKOUDA Nena

4

-

-

-2

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

8

1

1

-

0%

-

-

-

3

GEORGOULIA Chrisanthi

*

-

-

-1

-

1

1

-

-

-

.

.

-

.

2

-

-

-

0%

-

-

-

5

TSIAKOU Mariana

2

-

-

-3

-

1

-

-

6

1

33%

17%

6

33%

4

2

-

-

0%

-

-

-

6

PIKOULI Evita

*

-

-

-1

-

-

-

-

10

1

10%

10%

10

10%

-

-

-

-

.

-

-

-

10

KOUMPOUNI Maria-Eirini

6

1

1

1

1

2

-

1

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

13

ALYSANDRATOU Thomais

*

1

-

-

1

-

-

-

5

1

40%

0%

5

40%

3

-

-

1

33%

1

-

-

15

KONSOLAKI Eleftheria

3

-

-

-1

-

1

-

-

1

1

0%

0%

1

0%

-

-

-

-

.

-

-

-

17

EVANGELOU Marina

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

18

RENTOUMI Katerina

5

3

-

2

3

1

-

-

2

-

0%

0%

2

0%

8

1

-

3

38%

3

-

-

19

RAFTOPOULOU Fotoula

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

20

SPETSERI Valia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

TOTALS

5

1

-5

5

7

1

1

24

4

21%

8%

24

21%

25

4

1

4

16%

4

-

-

ILISIAKOS 

(Coach: KISS Katalin)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

GAROFALAKI Evangelia

*

-

-

-

-

2

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

2

BROOKS Agapi

*

4

2

3

4

6

1

1

1

-

0%

0%

1

0%

5

-

-

3

60%

3

-

-

3

SAMPATI Ifigeneia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

5

KASDOVASILI Ioanna

5

2

1

2

2

3

-

1

-

-

.

.

-

.

2

-

-

1

50%

1

-

-

6

PENE Mojca

1

-

-

-

-

5

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

7

ZIGKA Maria-Melina

2

4

4

4

4

6

-

2

-

-

.

.

-

.

2

-

-

1

50%

1

1

1

8

KYRIAKOU MARIA

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

9

BENDA Gabrielle

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

10

BORHANI-ESFAHANI Maedeh

3

4

4

4

4

-

-

-

-

-

.

.

-

.

4

-

-

4

100%

4

-

-

11

VOULGARAKI Foteini

*

-

-

-1

-

-

-

-

5

1

80%

60%

5

80%

-

-

-

-

.

-

-

-

13

RADOVIC Milica

4

5

3

5

5

2

-

-

-

-

.

.

-

.

7

-

-

5

71%

5

-

-

16

BAXIVANAKI Stamatia-Sofia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

18

FILIPPAKI Myrto

*

-

-

-

-

1

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

20

OSMANI ELISAVET

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

TOTALS

19

14

17

19

25

1

4

6

1

67%

50%

6

67%

20

-

-

14

70%

14

1

1

SET 2

ZAON 

(Coach: AMAXOPOULOS Stefanos)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

KALIAKOUDA Nena

4

1

1

-1

1

2

1

1

-

-

.

.

-

.

2

1

-

-

0%

-

-

-

3

GEORGOULIA Chrisanthi

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

1

-

-

-

0%

-

-

-

5

TSIAKOU Mariana

*

-

-

-2

-

1

1

-

2

-

50%

0%

2

50%

2

1

-

-

0%

-

-

-

6

PIKOULI Evita

*

-

-

-

-

-

-

-

5

-

60%

20%

5

60%

-

-

-

-

.

-

-

-

10

KOUMPOUNI Maria-Eirini

6

1

1

-

1

3

1

1

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

13

ALYSANDRATOU Thomais

2

1

-

-1

1

1

1

-

6

1

33%

33%

6

33%

4

-

-

1

25%

1

-

-

15

KONSOLAKI Eleftheria

3

-

-

-

-

1

-

-

-

-

.

.

-

.

2

-

-

-

0%

-

-

-

17

EVANGELOU Marina

1

-

-

-

-

2

-

-

-

-

.

.

-

.

1

-

-

-

0%

-

-

-

18

RENTOUMI Katerina

5

-

-

-2

-

1

1

-

9

-

22%

11%

9

22%

8

1

-

-

0%

-

-

-

19

RAFTOPOULOU Fotoula

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

20

SPETSERI Valia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

TOTALS

3

2

-6

3

11

5

2

22

1

36%

18%

22

36%

20

3

-

1

5%

1

-

-

ILISIAKOS 

(Coach: KISS Katalin)

SETPointsPtsServeReceptionRcAttackAtBlockBl
  12345TotBPW-PTotTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotPos%TotErrBlkExc.Exc. %Exc.PtsPts

1

GAROFALAKI Evangelia

*

-

-

-

-

2

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

2

BROOKS Agapi

1

2

2

-2

2

5

-

-

4

2

25%

25%

4

25%

5

2

-

2

40%

2

-

-

3

SAMPATI Ifigeneia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

5

KASDOVASILI Ioanna

5

1

1

1

1

3

-

-

-

-

.

.

-

.

2

-

-

1

50%

1

-

-

6

PENE Mojca

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

7

ZIGKA Maria-Melina

2

2

1

-1

2

8

2

-

-

-

.

.

-

.

4

1

-

2

50%

2

-

-

8

KYRIAKOU MARIA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

9

BENDA Gabrielle

6

-

-

-

-

1

-

-

-

-

.

.

-

.

-

-